Króciec pomiarowy M64x4 stal nierdzewna z kołnierzem wykonanym pod konkretną średnicę emitora

 

 

krociec_tlo

Króciec pomiarowy – króciec z gwintem wewnętrznym miarowym M64 x 4 w ścianie kanału przepływowego, którego oś pokrywa się z osią pomiarową, przeznaczony do wprowadzenia do kanału sondy aspiracyjnej lub rurki spiętrzającej i termometru.
Średnica wewnętrzna przelotu króćca pomiarowego w ścianie kanału przepływowego oraz długość króćca powinny zapewnić swobodne wprowadzenie do wnętrza kanału przepływowego sondy aspiracyjnej, rurki spiętrzającej, termometru oraz jeśli jest to podyktowane warunkami pomiarowymi, separatora pyłu anemometru.